Białystok - Rezerwat Antoniuk-walory przyrodnicze - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Parki, skwery, rezerwaty »  Rezerwat Antoniuk - Walory przyrodnicze

Rezerwat Antoniuk

WALORY PRZYRODNICZE

Pomimo stosunkowo niewielkiej powierzchni (około 71 ha) szata roślinna rezerwatu wykazuje duże zróżnicowanie. Występowanie 5 zespołów leśnych, bogactwo florystyczne i faunistyczne sprawia, że obiekt ten charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. W czasie wycieczki można usłyszeć pierwiosnka, kukułkę, różne gatunki sikor, drozda śpiewaka i wiele innych ptaków. Jeśli będziemy zachowywać się cicho to można obejrzeć z bliska krzykliwą srokę ora siedzącego na pniu głową w dół kowalika. Najczęściej spotykanym ptakiem jest zięba, przylatująca do nas już na początku marca.

Flora rezerwatu to około 200 gatunków roślin naczyniowych, w tym 20 gatunków drzew i 16 gatunków krzewów. Spotkać tu można 4 gatunki podlegające ochronie prawnej. Są to wawrzynem wilczełyko, widłak spłaszczony, kruszczyk szerokolistny i podkolan biały. Urozmaicona rzeźba terenu dodatkowo uatrakcyjnia ten obiekt. Występują tu wzniesienia morenowe o stromych stokach o wysokości względnej dochodzącej do 10m. U podnóża wyniesień występują źródliska.

Rezerwat położony jest w kompleksie leśnym o tej samej nazwie, który przecina szosa wybiegająca z Białegostoku w kierunku Augustowi. Można do niego wygodnie dojechać autobusami komunikacji miejskiej. Gospodarzem rezerwatu jest Nadleśnictwo Dojlidy. W celu ułatwienia poznania i przybliżenia walorów przyrodniczych tego obiektu, przez najciekawsze fragmenty rezerwatu przeprowadzona została ścieżka przyrodnicza.

Cła ścieżka liczy około 3 km długości i prowadzi po istniejących drogach leśnych i liniach oddziałowych. Jej przejście nie powinno sprawiać większych kłopotów nawet uczniom najmłodszych klas szkół podstawowych. Przeciętny czas wędrówki dla niezbyt wprawnych piechurów nie powinien przekroczyć 3 godzin.
© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2024 • Pliki cookies »