Białystok - Rezerwat Antoniuk-siedliskowe typy lasu - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Parki, skwery, rezerwaty »  Rezerwat Antoniuk - Siedliskowe typy lasu

Rezerwat Antoniuk

SIEDLISKOWE TYPY LASU

W rezerwacie Antoniuk występują cztery główne siedliskowe typy lasu: bór świeży, bór mieszany świeży, las mieszany świeży i las mieszany wilgotny. W obniżeniach terenu niewielkie powierzchnie zajmuje bór mieszany wilgotny, las mieszany bagienny i las wilgotny, sporadycznie spotykane są płaty lasu świeżego.

Bór świeży występuje na 1,76 ha, co stanowi zaledwie 2,6% powierzchni leśnej rezerwatu. Bór świeży związany jest z glebami bielicowo-rdzawymi wytworzonymi z utworów piaszczystych. W drzewostanie gatunkiem panującym jest sosna. W domieszce występuje świerk i brzoza. W warstwie krzewów dominuje świerk i kruszyna. Przeciętny zapas drzewostanów boru świeżego wynosi 310 m3/ha grubizny brutto.

Bór mieszany świeży występuje na 15,68 ha, co stanowi 23,1% powierzchni leśnej rezerwatu. Występuje zazwyczaj na glebach brunatno-rdzawych i bielicowo-rdzawych, z głębokim poziomem wody gruntowej. W drzewostanach zdecydowanie panuje sosna. W domieszce spotykane są: brzoza, dąb i świerk oraz sporadycznie osika i klon. W warstwie krzewów dominuje leszczyna, kruszyna, jarzębina i podszytowe formy świerka i dębu. Przeciętny zapas drzewostanów boru mieszanego świeżego wynosi 265 m3/ha.

Las mieszany świeży występuje na powierzchni 47,08 ha, a więc na 69,3% powierzchni leśnej rezerwatu. Jest związany z glebami brunatnymi i płowymi zbrunatniałymi. Uboższe płaty tych siedlisk występują na glebach brunatno-rdzawych, a warianty wilgotniejsze spotykane są na czarnych ziemiach. W drzewostanach gatunkami panującymi są sosna, świerk i dąb. W formie mniejszej lub większej domieszki występują brzoza, osika, iwa, grab, lipa, miejscami olsza i wiąz szypułkowy. W warstwie krzewów występują wszystkie gatunki krzewiaste głównego piętra drzewostanu oraz leszczyna, jarzębina i kruszyna. Przeciętny zapas drzewostanów lasu mieszanego świeżego wynosi 327 m3/ha.

Las mieszany wilgotny zajmuje 3,38 ha, co stanowi 5,0% powierzchni leśnej rezerwatu. Występuje zazwyczaj na glebach gruntowo-glejowych właściwych wytworzonych z piasków zalegających na pyłach gliniasto-ilastych oraz na glebach glejowobielicowych właściwych. W drzewostanach gatunkami panującymi są brzoza i świerk. W formie domieszki występują sosna, dąb, osika i iwa. W warstwie krzewiastej dominuje kruszyna, leszczyna i jarzębina oraz podszytowe formy świerka. Przeciętna zapas drzewostanów lasu mieszanego wilgotnego wynosi 87 m3/ha grubizny brutto.
© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2023 • Pliki cookies »