Białystok - Rezerwat Antoniuk-opis ogólny - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Parki, skwery, rezerwaty »  Rezerwat Antoniuk - Opis ogólny rezerwatu

Rezerwat Antoniuk

OPIS 0GÓLNY REZERWATU

Rezerwat przyrody Antoniuk utworzono na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat Antoniuk jest rezerwatem objętym ochrona częściową i nie ma prawnie wyznaczonej strefy ochronnej (otuliny).

Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu o wysokim stopniu naturalności, typowego dla Wysoczyzny Białostockiej, wraz z szeregiem gatunków roślin rzadkich i podlegających ochronie prawnej jak: wawrzynem wilczełyko, widłak spłaszczony, kruszczyk szerokolistny, podkolan biały, kozłek lekarski, turzyca luĽnokwiatowa, gwiazdnica długolistna, mącznica lekarska, piżmaczek wiosenny i rzadki w naturalnych zbiorowiskach leśnych wiąz szypułkowy. Rezerwat Antoniuk położony w pobliżu dużej aglomeracji miejskiej pełni rolę monitoringu ekologicznego informującego o stanie środowiska na północnych obrzeżach Białegostoku.
© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2024 • Pliki cookies »