Białystok - Rezerwat Antoniuk-flora - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Parki, skwery, rezerwaty »  Rezerwat Antoniuk - Flora

Rezerwat Antoniuk

FLORA

Flora rezerwatu Antoniuk jest dość uboga. Latem 2002 roku stwierdzono tu występowanie 123 gatunków roślin, w tym: 13 drzew, 12 krzewów, 83 zioła i 15 mszaków. To niezbyt duże bogactwo jest wynikiem dominacji zbiorowisk borowych i świerkowych lasów mieszanych, których skład gatunkowy jest z natury dość ubogi. Oprócz tego prace wykonywane były w sierpniu, podczas długotrwałej suszy, co utrudniało odnalezienie wielu gatunków. Z gatunków chronionych zasługujących na uwagę, rzadkich w północno-wschodniej Polsce, wymienić należy mącznicę lekarską (Arctostaphylos uva-ursi), widłaka płaszczonego (Diphasium complanatum), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), podkolan biały (Platanthera bifolia). Rzadko spotykanymi przedstawicielami naszej flory są też: kozłek całolistny (Waleriana simplicifolia), gwiazdnica długolistna (Stellaria longifolia), i piżmaczek wiosenny (Adoxa moschatelina).

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 września 2001 roku w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów (dz. U. nr 106 z 29 września 2001 r. poz. 1167), w rezerwacie Antoniuk występują następujące gatunki roślin objętych ochrona gatunkową:
 • ochrona ścisła
 • Arctostaphyllos uva-ursi
 • Daphne mezereum
 • Diphasium complanatum
 • Epipactis helleborine
 • Platanthera bifolia
 • ochrona częściowa
 • Asarum europaeum
 • Conwallaria majalis
 • Frangula alnus
 • Hepatica nobilis
 • Hylocomium splendens
 • Pleurozium schreberi
 • Polytrichum commune
 • Ptilium crista-casterensis
 • Rhytidiadelphnus triquetrus
 • Viburnum opulus
Ponadto ochroną całkowitą powinny być objęte wszystkie występujące w rezerwacie gatunki grzybów i porostów.
© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2024 • Pliki cookies »