Białystok - Park im. Konstytucji 3-go Maja - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Parki, skwery, rezerwaty »  Park im. Konstytucji 3-go Maja

Park im. Konstytucji 3-go Maja /Zwierzyniec/

Park im. Konstytucji 3 Maja

as Zwierzyniecki jest pozostałością jest pozostałością ogrodów Jana Klemensa Branickiego z XVIII wieku, gdzie funkcjonował zwierzyniec jeleni i gdzie wówczas urządzano liczne polowania dworskie.

W 1839 roku władze Obwodu Białostockiego przekazały teren miastu, co w sumie doprowadziło do zniszczenia zwierzyńca, powierzchnia jego sukcesywnie pomniejszała się, las zarastał i całkowicie zatracił swą XVIII-wieczną świetność.

Decyzją zarządu Białegostoku z maja 1919 roku utworzono Park im. Konstytucji 3 Maja. Został on wyodrębniony z części Lasu Zwierzynieckiego między ulicami: Wołodyjowskiego, Podleśną i Zwierzyniecką.

Pomnik poświęcony żołnierzom 42 pp - • Galeria-Stary i nowy zwierzyniec »
Dopiero około 1930 roku zgodnie z koncepcją J. Rybołowicza przystąpiono do porządkowania parku i wytyczania dróg spacerowych. W centralnej części parku przy głównej alei ustawiono pomnik poświecony żołnierzom 42 pp, którzy polegli w walkach o niepodległość w 1920 roku, dłuta braci Jakuba i Kazimierza Juszczyków. Obecnie możemy podziwiać replikę tego pomnika z 1997 roku, którą wykonał rzeźbiarz białostocki Krzysztof Jakubowski.

Od strony ulicy Podleśnej do parku przylega Filharmonia Podlaska wybudowana w 1972 roku wg. projektu K. Drewnowskiej. W jej pobliżu, przy wejściu do parku w 2000 roku odsłonięto głaz-pomnik ku czci jeńców polskich zamordowanych przez Sowietów.

W narożniku parku, u zbiegu ulicy Zwierzynieckiej i 11-go Listopada założony został cmentarz wojskowy, na którym złożono ciała żołnierzy poległych w walkach o niepodległość. Wizyta w tym miejscu to zawsze lekcja historii i chwila zadumy.

Pomnik Konstytucji 3 Maja - • Galeria-Stary i nowy zwierzyniec »
Niedaleko cmentarza po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku, na niewielkim wzgórzu powstał swoisty, zielony pomnik Konstytucji 3 Maja. Stanowiły go posadzone trzy dęby w otoczeniu jedenastu lip. W 2006 roku z inicjatywy "Forum Białystok Jutra" rozpoczęto działania zmierzające do włączenia tego wyjątkowego miejsca do obchodów rocznic. Uporządkowano otoczenie tego miejsca, wykonano alejkę otaczającą dęby i dosadzono trzy brakujące lipy. Natomiast 3-go maja 2007 roku odsłonięto tam piramidalny pomnik Konstytucji 3 Maja.

Obecnie nie leżą już w granicach parku obiekty sportowe zlokalizowane przy ulicy Wołodyjowskiego, a jego zachodnia granica opiera się o wytyczoną w latach 20-tych XX wieku aleję 11-go Listopada.

W parku ulokowany jest niewielki, owalny Ogród Zoologiczny „Akcent” m. in. z charakterystycznymi dla Podlasia żubrami.

W swej aktualnej formie Park im. Konstytucji 3 Maja stanowi funkcjonalne połączenie na trasie spacerowej z Parku Starego im. księcia Józefa Poniatowskiego, przez Planty do rezerwatu przyrody Las Zwierzyniecki.

Powierzchnia parku wynosi 16,2 ha.Stary i nowy zwierzyniec
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Złota jesień I
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Złota jesień II
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Złota jesień III
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Jesienny poranek
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Jesień
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Początek jesieni
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Pejzaż zimowy
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Główna aleja parkowa
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Aleja boczna
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Pomnik żołnierzom 42 pp
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Pomnik Konstytucji 3 Maja
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Pomnik mordu katyńskiego
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Jaki
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Żubry
Park im. Konstytucji 3 Maja /Zwierzyniec/
Sarny

© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2024 • Pliki cookies »