Białystok - Park Planty- INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              

Park Planty

Park Planty

XVIII wieku teren obecnych Plant zajmował zwierzyniec danieli Branickich. W 1837 r. przekazano go Instytutowi Panien Szlacheckich z siedzibą w pałacu. Do końca XIX wieku ulokowane były tam sady i łąki, z których pozyskiwano siano na potrzeby zajezdni tramwaju konnego. Obszar z biegiem czasu stawał się coraz bardziej zaniedbany, a po 1919 r. pozostał bez gospodarza i opieki.

W okresie wielkiego kryzysu gospodarczego w 1932 r. z inicjatywy wojewody białostockiego - Mariana Zyndram–Kościołkowskiego, rozpoczęto projektowanie parku miejskiego zwanego Plantami. Autorem i realizatorem projektu został Stanisław Grala, z którym przy ich zakładaniu współpracował też następnie Józef Blicharski. Zgodnie z modernistycznym projektem, w szybkim tempie od 1934 r. zaczęto tworzyć aleje spacerowe. Te wzdłuż ulicy Akademickiej i Legionowej – decyzją Rady Miejskiej nazwano imieniem Mariana Zyndram – Kościołkowskiego, przy czym po 1944 r. usunięto tą nazwę by powrócić do niej po 1990 r. Wszystkie prace wykonano do 1936 r., wykorzystując 200-tu bezrobotnych, choć jej projektant w kolejnych latach upiększał park sukcesywnie, a w okresie okupacji hitlerowskiej z jego pomocy w tej kwestii korzystali też Niemcy.

Praczki dłuta Horno-Popławskiego - • Galeria Parku Planty »
Reprezentacyjną aleję Plant wytyczono równolegle do starej alei jesionowo-klonowej tak, aby kompozycyjnie i funkcjonalnie połączyć Park Stary im. Józefa Poniatowskiego z Parkiem im. Konstytucji 3 Maja i pozostałością XVII-wiecznego lasu zwierzynieckiego. Wzdłuż niej urządzono rząd prostokątnych trawników i kwietników obsadzonych szpalerami okazałych obecnie i wiecznie zielonych, stożkowych żywotników zachodnich. Po obu jej stronach tworzono zachodzące na siebie alejki, przy których założono sadzawki. We wschodniej części wzdłuż ulicy Mickiewicza, założono rosarium /ogród różany/ rozplanowane na czterech poziomach. Na poziomie najniższym, przy prostokątnym basenie w 1945 r. stanęła rzeźba „Praczki” dłuta Stanisława Horno–Popławskiego.

W 1951 roku na osi głównej alei wzniesiono pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej, który w 1990 roku przeniesiono na cmentarz żołnierzy radzieckich przy ulicy Ciołkowskiego. Natomiast w 2005 roku na Planty wróciła replika rzeźby psa Kawalina wykonana przez białostocką rzeźbiarkę Małgorzatę Niedziółko. Autorem oryginału z 1938 roku był Piotr Sawicki.

Fontanna w Parku Planty nocą • Galeria Parku Planty »
Planty skutecznie powstrzymywały proces zabudowy wokół Parku Pałacowego Branickich do lat 50-tych XX wieku, kiedy to między nimi ulokowano zabudowania Akademii Medycznej. Piękny układ kompozycyjny został skutecznie zakłócony.

Obecnie, dodatkową atrakcją jest • fontanna

Ciekawa fontanna w Parku Planty »
ulokowana przy alei głównej noszącej nazwę Aleja Zakochanych. W okresie letnim sterowane elektronicznie dysze fontanny tworzą zmienne strumienie wody o różnych kształtach. Wieczorem dodatkowo połączone jest to z iluminacją barwnych świateł. Całość wspaniale komponuje i stanowi ciekawą oprawę koncertów organizowanych w rejonie fontanny.

W czerwcu 2009 roku podczas Dni Miasta Białegostoku występował tam legendarny zespół polskiej muzyki rockowej-Perfect, w towarzystwie muzyków z orkiestry symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej. Zaśpiewała też wówczas Lura, portugalska gwiazdy muzyki etnicznej.

Powierzchnia parku wynosi 14,94 ha.Spacer Aleją Zakochanych
Rejon przy ulicy Mickiewicza
Aleja Zakochanych
Strzyżone żywopłoty
Staw Serce
Staw Serce jesienią
Staw Serce wiosną
Aleja Zakochanych
Aleja Zakochanych
Aleja Zakochanych
Bulwary Kościołkowskiego
Bulwary Kościołkowskiego
Bulwary Kościołkowskiego
Tuje
Rabata kwiatowa
Fontanna
Zima
Zima
Zima
Bulwary Kościołkowskiego
Jesień
Jesień
Praczki
Fontanna
Praczki

© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2023 • Pliki cookies »