Białystok - Statystyka - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
STATYSTYKA - podstawowe dane o Białymstoku

Kolejne lata - przesuń suwakiem pod tabelą
lub kliknij na tabelę i użyj strzałek w lewo/w prawo.


Wyszczególnienie
Powierzchnia ogólna w km kw.
Ludność w tys.
Kobiety w tys.
Ludność na 1 km kw. powierzchni ogólnej
Ludność w tys. w wieku produkcyjnym
Małżeństwa na 1000 ludności
Rozwody na 1000 ludności
Urodzenia żywe na 1000 ludności
Zgony na 1000 ludności
Przyrost naturalny na 1000 ludności
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności
Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w tys.
Pracujący w tys.
Bezrobotni zarejestrowania w tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w %
Mieszkania oddane do użytkowania
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w tys.
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
90 90 90 94 94 94 94 102 102 102 102 102
278,5 289,2 290,1 291,7 291,9 292,2 291,8 294,8 294,1 294,2 294,7 295,2
146,3 153,0 153,4 154,6 155,0 154,9 154,9 156,6 156,3 156,7 157,0 157,4
3103 3223 3232 3104 3107 3109 3106 2887 2880 2880 2886 2891
170,3 184,9 - - - - 194,0 196,7 196,5 196,5 196,6 196,2
4,9 5,0 4,6 4,7 4,7 5,1 5,1 5,5 5,8 6,3 6,2 5,8
1,0 2,0 2,3 1,9 2,4 2,5 2,7 2,4 2,7 2,2 2,7 2,4
10,1 8,5 8,3 8,2 8,3 8,6 9,1 9,1 9,3 10,1 10,5 10,3
8,1 8,0 7,5 7,6 7,5 7,8 8,0 7,7 7,6 7,9 7,8 7,9
2,0 0,6 0,8 0,6 0,8 0,7 1,1 1,4 1,7 2,2 2,7 2,4
+ 3,8 + 2,6 + 3,6 + 2,7 - 0,4 - 0,8 - 1,0 -0,9 -2,2 -1,2 -1,4 -0,6
10,3 11,7 10,0 10,2 12,0 11,5 8,7 7,6 7,2 7,1 7,3 6,8
- 80,6 79,0 75,9 74,6 74,5 74,7 76,5 81,0 83,3 83,2 -
17,5 14,2 16,1 16,9 16,2 15,2 14,9 12,1 9,1 9,2 14,1 15,2
- 11,7 13,4 14,2 13,8 13,3 13,2 10,7 7,9 7,8 11,7 12,4
2199 2271 1825 1249 1760 1570 1225 1219 1667 1574 1533 1630
21,0 31,6 33,1 34,2 33,9 31,3 29,8 29,4 29,5 29,8 30,0 31,2
/ Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku /

© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2024 • Pliki cookies »