Białystok - Władze miasta - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
WŁADZE MIASTA

Główna siedziba Urzędu Miasta przy ulicy Słonimskiej 1 - • Instytucje
Prezydent Miasta
jest organem wykonawczym gminy. Do jego głównych zadań należy przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i określenie sposobu ich wykonania oraz gospodarowanie mieniem komunalnym i wykonywanie budżetu miasta.
30 listopada 2014r. mieszkańcy Białegostoku wybrali Prezydenta Miasta. Został nim wybrany na trzecią kadencję
 • Tadeusz Truskolaski.
Tadeusz Truskolaski z wykształcenia jest ekonomistą. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki, kontynuując jednocześnie pracę naukową. Obecnie posiada tytuł doktora habilitowanego, jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. Na swoim koncie ma przeszło 90 publikacji naukowych.
Pełnił funkcję doradcy ministra rozwoju regionalnego. Pracował w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych nad Strategią Rozwoju Kraju oraz Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.
Po utworzeniu samorządów wojewódzkich kierował w podlaskim Urzędzie Marszałkowskim Departamentem Polityki Regionalnej, gdzie wdrażał program PHARE.
Od roku 2011 Prezydent Białegostoku jest członkiem Komitetu Regionów, organu doradczego UE, zajmującego się polityką regionalną Unii.
Jako naukowiec Tadeusz Truskolaski posiada liczne kontakty międzynarodowe. Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim. Cały czas angażuje się w działalność społeczną jako członek NSZZ "Solidarność" na Uniwersytecie w Białymstoku.
Zastępcami Prezydenta są:
 • Adam Poliński,
 • Rafał Rudnicki,
 • Renata Przygodzka,
 • Robert Romuald Jóźwiak.

Główna siedziba Urzędu Miasta przy ulicy Słonimskiej 1 - • Instytucje
Rada Miejska Białegostoku
reprezentuje interesy zbiorowe wspólnoty samorządowej i jest organem stanowiącym i kontrolnym. Rada VII kadencji wybrana została 16 listopada 2014 roku liczy 28 radnych, a kadencja jej trwa 4 lata od dnia wyboru. Radni miejscy biorą udziału w sesjach plenarnych, pracują w 9 komisjach problemowych i należą do klubów, wynikających z ich przynależności do partii politycznych i stowarzyszeń.
Przewodniczącym Rady Miejskiej jest
 • Mariusz Krzysztof Gromko,
a Wiceprzewodniczącymi:
 • Kazimierz Dudziński,
 • Zbigniew Nikitorowicz.

Rada Miejska Białegostoku w kadencji 2014 - 2018
 • Anna Augustyn,
 • Alicja Biały,
 • Maciej Biernacki,
 • Zbigniew Józef Brożek,
 • Jacek Krzysztof Chańko,
 • Marek Chojnowski,
 • Marek Jerzy Chojnowski,
 • Henryk Dębowski,
 • Jarosław Grodzki
 • Tomasz Janczyło,
 • Piotr Jankowski,
 • Wojciech Janusz Koronkiewicz
 • Włodzimierz Leszek Kusak,
 • Tomasz Stefan Madras,
 • Karol Konrad Masztalerz,
 • Paweł Myszkowski,
 • Sławomir Nazaruk,
 • Sebastian Jakub Putra,
 • Agnieszka Małgorzata Rzeszewska,
 • Katarzyna Siemieniuk,
 • Krzysztof Jan Stawnicki,
 • Marcin Szczudło,
 • Katarzyna Todorczuk,
 • Dariusz Józef Wasilewski,
 • Konrad Zieleniecki.

© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2023 • Pliki cookies »