Białystok - Na styku kultur - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Historia »  Na styku kultur

Na styku kultur

1520 roku powstało nowe województwo podlaskie włączone zaraz do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a po 1569 roku do Korony Polskiej. W tym okresie Białystok zaczął stawać się ośrodkiem pogranicznym na styku różnych fal osadniczych i kultur, oddziaływań Zachodu i Wschodu, Rzymu i Bizancjum, Warszawy i Wilna. Wnukowie Jundziłły-Maciej i Mikołaj sprzedali w 1541 roku dobra w Dojlidach Aleksandrowi Chodkiewiczowi staroście brzeskiemu, który władał już Fastami. Jako, że syn Aleksandra-Hrehory posiadał dobra głównie na Litwieto po ogłoszeniu Unii Lubelskiej w 1569 roku ziemie te zostały oderwane od województwa podlaskiego i przyłączone do powiatu grodzieńskiego w województwie trockim.

Herb Białegostoku na tablicy nowego tunelu
im. gen. Fieldorfa Nila - • Symbole miasta w pejzażu »
Granica województwa trockiego i podlaskiego, a więc Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego przecięły dawne nadania Reczki. Pod Orłem Białym znalazł się dwór białostocki oraz stare wsie Bojary, Białostoczek, Wysoki Stoczek, Starosielce i drobnoszlachecka wieś Horodniany /Nowe Miasto/. Natomiast pod litewską Pogonią przez ponad dwa wieki były Dojlidy, Pieczurki, Skorupy, Wygoda porośnięta jeszcze puszczą, Zaścianki, Bagnówka i folwark Białystok. Związki Polski z Litwą przypomina nadal • herb naszego miasta.


© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2024 • Pliki cookies »