Białystok - Symbole miasta w zasobach archiwalnych - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Symbole miasta »  Symbole miasta w zasobach Archiwum Państwowego
SYMBOLE MIASTA W ZASOBACH ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W BIAŁYMSTOKU

W Archiwum Państwowym w Białymstoku znajduje się wiele pieczęci wykonanych różnymi technikami. Te najstarsze odciśnięte zostały w laku, są też pieczęcie woskowo - papierowe, a do wykonania późniejszych użyto tuszu. Stanowią ciekawe źródło informacji o epoce w której zostały wytworzone. Pieczęcie stanowią integralną część dokumentów archiwalnych wraz z którymi są przechowywane.

Poniżej prezentowane są materiały wykonane przez Archiwum Państwowe w Białymstoku na potrzeby "Wystawy pieczęci", która był udostępniona w kwietniu 2004 roku.Pieczęć Augusta III

Pieczęć Gryfa

Pieczęć Izabeli Branickiej

Pieczęć używana przez pocztę Białystok

Pieczęć
Obwodu Białostockiego

Pieczęć
Obwodu Białostockiego

Pieczęć akt Stanu Cywilnego

Pieczęć Guberni Grodzieńskiej

Pieczęć Guberni Grodzieńskiej

Herb używany przez władze miejskie w 1919 roku

Pieczęć Magistratu Białegostoku z 1924 roku

Pieczęć Zarządu Miejskiego
z 1934 roku

Pieczęć Magistratu używana w okresie międzywojennym

Pieczęć Zarządu Miejskiego
z 1947 roku

Aktualny herb Białegostoku obowiązujący od 1995 roku


© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2023 • Pliki cookies »