Białystok - Główny obiekt pałacowy Zespołu Pałacowo-Parkowego Branickich - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Zabytki »  Zespół Pałacowo-Parkowy Branickich - Kalendarium

Zespół Pałacowo-Parkowy Branickich

KALENDARIUM

Brama Wielka z Gryfem

Data Wydarzenie
1437 - 1450 Jakub Raczko Tabutowicz, bojar żmudzki, buduje w Białymstoku dwór drewniany.
1556 - 1570 Piotr Wiesiołowski, Marszałek Wielki Litewski, wznosi gotycki zamek obronny według projektu Hioba Bretfusa.
1570 - 1617 Krzysztof Wiesiołowski, Marszałek Wielki Koronny, rozbudowuje zamek wzniesiony przez poprzednika.
1691 - 1697 Stefan Mikołaj Branicki, Wojewoda Podlaski, przebudowuje zamek w pałac barokowy według projektu Tylmana z Gameren.
1726 Jan Klemens Branicki, Hetman Wielki Koronny, rozpoczyna rozbudowę pałacu w okazałą barokową rezydencję z rokokową ornamentyką i upiększa ją rzeźbami Piotra Coudrey, Jana Chrisostoma Redlera, malowidłami Sylwestra Mirysa, Antoniego Herliczki i sztukateriami Antoniego Vogta, Samuela Contesse. Projektanci Jan Zygmunt Deybl, Jakub Fontana i Józef Sękowski.
1729 Założenie ogrodów pałacowych: górnego i dolnego, z teatrem dworskim, stawami, kanałami, salonami, altanami, fontannami, rzeźbami.
1755 Wzniesienie białostockiego arsenału.
1756 Umieszczenie na dziedzińcu pałacowym rzeźb Herkulesów, dłuta Jana Chryzostoma Redlera
1758 Budowa bramy wjazdowej, według. projektu Jana Henryka Klemma
1763 Budowa oranżerii
1771 Pałac przejmuje rodzina Potockich
1795 Rodzina Potockich sprzedaje pałac królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi II
1799 Georg Becker opracowuje plan pałacu i ogrodów, zachowany do dziś.
1841 - 1918 W pałacu mieści się „Instytut panien szlacheckich”, powołany przez cara Mikołaja I, stanowiący ośrodek rusyfikacji.
1920 - 1939 Pałac siedzibą Urzędu Wojewódzkiego.
1944 W wyniku bombardowania pałac ulega całkowitemu zniszczeniu.
1945 Początki odbudowy pałacu, kierowanej przez architekta Stanisława Bukowskiego, zgodnie z planami z okresu jego największej okazałości z połowy XVIII wieku.
1949 Przekazanie pałacu na siedzibę organizowanej w Białymstoku Akademii Medycznej.
1985 - 1990 Wykonanie w Auli Wielkiej prac sztukatorskich wg projektu Igora Jańczuka i malowideł ściennych przez Dorotę i Jerzego Łabanowskich.
2000 Na podstawie opracowanej kompleksowej dokumentacji projektowej rozpoczęto cykl prac remontowo konserwatorskich mających na celu przywrócenie byłej rezydencji Branickich oblicze godne dawnej świetności.



© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2022 • Pliki cookies »