Białystok - Kalendarium dziejów miasta - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Historia »  Kalendarium dziejów Białegostoku

Kalendarium dziejów Białegostoku
XV wiek
w okresie 1437-1450
XVI wiek

XVII wiek

XVIII wiek

XIX wiek

XX wiek
1900-1905Budowy kościoła farnego /obecnie katedra/ 1905Krwawo stłumione manifestacje robotnicze na ulicach miasta 1906Pogrom żydowski zorganizowany przez władze zaborcze 1909 - 1912Budowa nowego zboru protestanckiego /dzisiejszy kościół św. Wojciecha/ 1909 - 1913Wzniesienie nowej Wielkiej Synagogi przy ulicy Suraskiej 1910Budowa pierwszej elektrowni 20.04.1915Zbombardowanie miasta przez samoloty i niemieckie balony sterowane /zginęło 13 mieszkańców, 34 odniosło rany/ 13.08.1915Zakończenie trwających od 1807 roku rządów rosyjskich 19.02.1919Wkroczenie polskich oddziałów wojskowych do miasta-Białystok wchodzi w skład państwa polskiego 10.05.1919Powstał Wielki Białystok-powiększenie obszaru miasta poprzez dołączenie wsi: Antoniuk, Białostoczek, Dojlidy, Ścianka, Dziesięciny, cały Marczuk, Ogrodniki Białostockie, Pieczurki, Skorupy, Starosielce, Słobodę, Wygodę i Zacisze 2.08.1919Białystok zostaje stolicą województwa białostockiego 09.1919Pierwsze wybory do Rady Miejskiej 19.11.1919nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Białegostoku Józefowi Piłsudskiemu 28.07.1920Wkroczenie wojsk sowieckich do Białegostoku 20.08.1920Zamordowanie 16 obywateli miasta przez cofającą się Armię Czerwoną 22.08.1920Wyzwolenie Białegostoku przez 1 Pułk Piechoty Legionów 21.08.1921Wręczenie przez Józefa Piłsudskiego sztandaru dla 42 Pułku Piechoty, który stacjonował w koszarach przy ul. R. Traugutta 1927 - 1946Budowa kościoła św. Rocha 1928Budowa reprezentacyjnej dzielnicy administracyjno-urzędniczej w obrębie ulicy Legionowej, Akademickiej, Świętojańskiej i Mickiewicza 1930Budowa pomnika ku czci poległych w 1920 r. żołnierzy 42 pułku piechoty 1938Budowa teatru im. Józefa Piłsudskiego /obecnie im. Aleksandra Węgierki/ 1939Liczba mieszkańców Białegostoku przekroczyła 100 tys. 27.08.1939Powstanie w Białymstoku Komitetu Obywatelskiego Przysposobienia do Obrony Ojczyzny 10/11.09.1939Ewakuacja z miasta wytypowanych instytucji i archiwali w związku z nasilającymi się bombardowaniami 15.09.1939Atak wojsk niemieckich od strony Wysokiego Stoczka i zajęcie miasta-obronę organizował 2 pułk ułanów, batalion marszowy 42 pp i batalion wartowniczy nr 32 22.09.1939Na mocy paktu Ribentrop-Mołotow wkroczenie wojsk sowieckich i włączenie miasta do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad 1940-1941Wywózki ludności na Wschód 27.06.1941zajęcie Białegostoku przez Niemców. Początek planowej eksterminacji ludności żydowskiej, mord w Wielkiej Synagodze, na ulicach dzielnicy żydowskiej i w lesie Pietrasze lipiec 1941Utworzenie getta dla ludności pochodzenia żydowskiego 1.11.1942Odbicie członków Okręgu Armii Krajowej z siedziby Gestapo przy ul. Sienkiewicza luty 1943Rozpoczęcie likwidacji getta sierpień 1943Kilkudniowe powstanie na terenie getta 27.07.1944Wkroczenie do miasta Armii Czerwonej 1944 - Kolejne wywózki na Wschód aresztowanych żołnierzami Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i ludności cywilnej 1945Powstanie Wyższego Seminarium Duchownego luty 1946 - Sumaryczny spis ludności ustalił liczbę mieszkańców na 47 tys. lipiec 1946 - Procesy polityczne w sali kina Ton 1950Utworzenie Akademii Medycznej i Wyższą Szkoły Inżynieryjnej-obecnie Politechnika Białostocka 1951Ukazanie się pierwszego numeru "Gazety Białostockiej" 1952Otwarcie kina Pokój 1953Powiększenie obszaru miasta do 71 km 2 poprzez przyłączenie do miasta w całości lub w części osiedli wiejskich: Bacieczki, Bacieczki Kolonii, Korycin, Klepacze, Krupniki, Fasty, Zawady, Ignateki, Dojlidy, Zaścianki oraz miasta Starosielce 1955Początek pracy Kombinatu Bawełnianego w Fastach 1955Inauguracja działalności rozgłośni Polskiego Radia w Białymstoku 1958Odbudowa ratusza 1961Białystok liczy ponad 120 tys. mieszkańców 1962Budowa wieżowców na obszarze ówczesnago osiedla Centrum 19 - 20.11.1966 Wizyta w mieście prymasa Stefana Wyszyńskiego z abp Karolem Wojtyłą 1968Powołanie filii Uniwersytetu Warszawskiego 1968Otwarcie Muzeum Wojska 10.09.1980Utworzenie wolnych związków zawodowych 12 - 13.12.1981 - Aresztowania wśród białostockich działaczy "Solidarności" 30.01.1989Zamordowanie ks. Stanisława Suchowolca 27.05.1990Pierwsze wolne wybory do Rady Miejskiej, prezydentem został wybrany Lech Rutkowski 11.11.1990Odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki 1991Odsłonięcie pomnika ks. Józefa Popiełuszki przed Katedrą 5.06.1991Wizyta w Białymstoku Jana Pawła II i ogłoszenie powstania archidiecezji białostockiej, odprawienie mszy świętej na lotnisku Krywlany 1993Białystok jako pierwsze miasto w Polsce został przyjęty do projektu Sieci Zdrowych Miast-Światowej Organizacji Zdrowia

XXI wiek

© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2023 • Pliki cookies »